دسته: علمی و دانشگاهی

پیشتازی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در توسعه علم و فناوری در استان کرمان

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در سطح استان کرمان در توسعه علم و فناوری پیشتاز است. به گزارش رفسنجان سلام ، دکتر رضا رنجبرکریمی رئیس دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان…