ماه: اردیبهشت ۱۴۰۳

بودجه اختصاصی ۱۰۰ میلیارد ریالی به شهرداران دهه هشتادی رفسنجان

در آئین رونمایی از الگوی مدیریت مشارکتی و حکمرانی مردمی شهرداری رفسنجان و آغاز رسمی فعالیت شهرداران دهه هشتادی رفسنجان اعلام شد بودجه ای که شهرداران دهه هشتادی رفسنجان برای…