دسته: رفسنجان شناسی

صنعت مس رسالت بزرگی در صنایع کشور دارد سیستم تعویضی را با کمک دانشگاه به سیستم تعمیری تبدیل کردیم

به گزارش رفسنجان سلام محمدمهدی اردبیلی مدیر اسبق مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در این آیین افتتاحیه اظهار کرد: صنعت مس در سرچشمه یکی از صنایع بزرگ در کشور است که…